[C++] Statyczna metoda klasy jako punkt wejścia aplikacji w C++

W tym wpisie chciałem napisać o pewnej właściwości linkera MS – punktem wejścia aplikacji może być dowolna funkcja o odpowiedniej sygnaturze – w tym także statyczna metoda klasy! W przypadku aplikacji okienkowej i wykorzystaniu Unicode odpowiednia sygnatura sygnatura wygląda tak

int __stdcall EntryPt(
   HINSTANCE hInstance, 
   HINSTANCE hPrevInstance,
   WCHAR* lpCmdLine,
   int nCmdShow)

Wystarczy poinformowac o tym linker. W przypadku produktu Microsoftu

link ${OBJS} /SUBSYSTEM:WINDOWS /ENTRY:EntryPt ${LIBS}

Jak już wspomniałem punktem wejścia może być statyczna metoda klasy

struct WinApp {
   static int __stdcall wWinMain(
     HINSTANCE hInstance, 
     HINSTANCE hPrevInstance,
     WCHAR* lpCmdLine,
     int nCmdShow);
}

Oto mały przykład okienkowej aplikacji Win32 której punktem wejścia jest statyczna metoda metoda klasy

#define STRICT
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <windows.h>

/**
cl -c winapp.cpp

link winapp.obj /SUBSYSTEM:WINDOWS /ENTRY:WinApp::wWinMain kernel32.lib user32.lib gdi32.lib
**/
struct WinApp {
  static int __stdcall wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, WCHAR* lpCmdLine, int nCmdShow);
  static LRESULT __stdcall WndProc (HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
};int WINAPI WinApp::wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, WCHAR* lpCmdLine, int nCmdShow)
{
  WNDCLASSEX wc = { 
    sizeof(WNDCLASSEX), CS_CLASSDC, WinApp::WndProc, 0L, 0L, 
    GetModuleHandle(NULL), NULL,
    LoadCursor( NULL, IDC_ARROW ), 
    ( HBRUSH )( COLOR_WINDOW ), NULL,
    "WinApp", NULL };
  RegisterClassEx( &wc );
  HWND hWnd = CreateWindow(
    "WinApp",
    "«Jarosław Przygódzki» Statyczna metoda klasy jako punkt wejścia aplikacji w C++",
    WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 600, 400,
    GetDesktopWindow(), NULL, wc.hInstance, NULL);
  ShowWindow(hWnd, SW_SHOW);
  MSG msg = {0};
  while( GetMessage(&msg, NULL, 0, 0 ))
  {
    TranslateMessage( &msg );
    DispatchMessage( &msg );
  }

  return 0;
}

LRESULT __stdcall WinApp::WndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{
  switch(uMsg) {
    case WM_CLOSE:
      PostQuitMessage(0);
      break;
    default:
      return DefWindowProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam);
  }
  return 0L;
}

Proces kompilacji i linkowania nie jest skomplikowany

cl -c winapp.cpp
link winapp.obj /SUBSYSTEM:WINDOWS /ENTRY:WinApp::wWinMain kernel32.lib user32.lib
PS

CALLBACK i WINAPI to właśnie aliasy na konwencję wywołania __stdcall

// WinDef.h
#define CALLBACK  __stdcall
#define WINAPI   __stdcall

Deklaracje mogą więc wyglądać następująco

struct WinApp {
   static int WINAPI wWinMain(
     HINSTANCE hInstance, 
     HINSTANCE hPrevInstance,
     WCHAR* lpCmdLine,
     int nCmdShow);
  static LRESULT CALLBACK WndProc(
     HWND hWnd,
     UINT uMsg, 
     WPARAM wParam, 
     LPARAM lParam)
}

I najczęściej tak właśnie wyglądają.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s